Персональная выставка Ажыбека Абдрахманова: «Время летит»

Открытие выставки: 19 июня, 15:00.
Период работы: 19 июнь–5 июль, 2015 г.
Место проведения: КНМИИ им Г.Айтиева ул. Абдрахманова, 196.

Каждому человеку присуща Родина–место, где ты родился, свойственна своя судьба. Мои самые счастливые дни прошли в селе Ак–Кудук Кочкорского района. Профессия художника живет со мной с 1988–года, с  момента успешного окончания художественного учебного заведения

Открыв для себя двери огромного мира искусства, пытаешься найти свое место через миропознание. Иногда я впадаю в раздумье по поводу того, что в правильном ли направлении двигаюсь. Это и является главной причиной открытие этой выставки. Название выставки и мои работы тесно связаны между собой, ведь невозможно остановить время, но лишь только мои полотна помогают не замечать эту утрату.

Я стремился показать всю красоту симбиоза жизни человека и природы, используя обычные материалы. Издревле у кыргызов «Камбар–Ата» считается божеством лошадей – чувственных, чистых, красивых животных и если бы, я сумел показать все эти качества в стиле реализм, то это лично для меня большое достижение. Меня вдохновляют прекрасные творения великих художников таких, как Леонардо да Винчи, Клод Моне, Михаила Врубель.

Ведущие  талантливые художники Кыргызстана такие как Ю.Шыгаев, Э.Токталиев, Ж.Жакыпов, С.Осмоналиев имеющие свой стиль, свое направление внесли большой вклад в развитие кыргызского искусства. Я безгранично рад тому, что знаком с такими людьми.

Хотелось бы, выразить благодарность спонсорам: вице–мэру г. Бишкек Рыскуловой Айгуль Маратбековне и всем тем, кто меня поддержал.

Искусство–это храм, состоящий из драгоценных камней и тот человек, который смог обломать хоть маленький кусочек от этого храма, то он самый счастливый человек на Земле.

Член СХ КР
Абдрахманов Ажыбек Кубатбекович

 

 

 

Ачылышы: 19-июнь, 2015 ж. 15:00
Иштөө мѳѳнѳтү: 19–июндан 5–июлга чейин.
Өткөрүлүүчү жай: Г. Айтиев атындагы Кыргыз улуттук кѳркѳм ѳнѳр  музейи, Абдрахманов кѳчѳсү, 196.      
Ар бир адамдын өзүнүн кичи Мекени, туулуп–өскөн жери, өз тагдыры болот. Менин төрөлүп,чоңоюп өскөн, балалыгым өткөн жер, Кочкор районунун Ак–Кудук айылы.Ушул өрөөндө менин эң бактылуу күндөрүм өттү. Өзүм эңсеген сүрөт окуу жайын 1988–жылы бүткөндөн бери ушул кесипти аркалап келем.

Искусство деген касиеттүү дүйнөнүн чатышкан желесине аралашып алгандан кийин, өз көз карашыңды, жашоодогу өз ордуңду тапканга аракет кылат экенсиң.Ушул ары азаптуу, ары жыргалдуу жолдо туура багытта бара жатамбы же жокпу деп түйшөлүп, санаага батат экенсиң.

Менин жеке көргөзмө ачып жатканымдын негизги максаты ушул. Көргөзмөнүн темасы айтып тургандай менин чыгармаларым да ушул мезгилге байланыштуу. Мезгилди кармап, токтотууга эч мүмкүн эмес экен. Өзүң тарткан сүрөтүңө, ошого жумшаган аздыр көптүр аракетиңе гана каниет кылат экенсиң.

Менин чыгармачылыгыма түрткү берген сезимдерди гана иш жүзүнө ашырууга умтулуп , эң жөнөкөй гана каражаттарды пайдаланып, адам менен жаратылыштын айкалышкан жашоосун көрсөткүм келди.

Кочкордун кара тоолорун, касиеттүү “Камбар-Ата” тукуму жылкы баласынын тазалыгын, сулуулугун, бири–бирине болгон таза сезимдерин реализм стилинде көрсөтө алсам, ошол менин кичинекей болсо да жеңишим болот эле.

Ушунчалык кооз, касиетүү дүйнөнүн ичинде эң бир сонун чыгармаларды жараткан Л. Д. Винчи, К. Моне, М. Врубельдин жан дүйнөлөрү, таланты, адамдык касиеттери мени суктандырат.

Кыргыздын таланттуу сүрөтчүлөрү , өздөрүнүн стили, жолу бар. Биздин искусствого чоң салым кошкон  Ю. Шыгаев, Э.Токталиев, Ж. Жакыпов, С. Осмоналиев сыяктуу мен урматтап, сыйлаган адамдар менен замандаш болуп калганыма тобо кылам.

Менин чыгармачылыгыма колдоо көрсөткөн демөөрчүлөргө, анын ичинен Бишкек шаарынын вице–мери  Рыскулова Айгүл Маратбековнага, классташтарыма, үй–бүлөмө, күйөрмандарыма ыраазычылык билдиремин.

Искусство–бул асыл, кымбат баалуу таштардын храмы, андан бир бүртүк ташты кертип алган адам бул дүйнөдө эң бактылуу адам.

КРнын ССнун мүчөсү
 Абдрахманов Ажыбек Кубатбекович

 

Ваш отзыв

XHTML: Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>